Portekiz

Portekiz Golden Visa Yatırım Fonu Seçeneği ile İlgili Her Şey

Updated: 1 Eylül 2021

Portekiz, ılıman iklimi, zengin mutfağı ve misafirperver insanlarıyla büyüleyici bir lokasyon. Kasım 2020 itibariyle Golden Visa programı aracılığıyla, dünyanın her yerinden 9.000’den fazla ailenin Avrupa’ya açılan kapısı oldu.

Bu ailelerin çoğu oturma izinlerini almak için Portekiz gayrimenkulüne yatırım yapmayı seçse de, son zamanlarda başka bir yatırım seçeneği giderek daha popüler hale geliyor: Portekiz’deki yatırım fonları.

Bu yazıda, Portekiz Golden Visa programının 350.000 Euro’luk yatırım fonu seçeneğine daha yakından bakacağız.

Portekiz Golden Visa Programı’na Genel Bakış

Golden Visa, Portekiz’de yapılan nitelikli bir yatırım karşılığında verilen oturma iznidir. Başvuru sahibinin, temiz bir sabıka kaydı olması ve AB-AEA dışı veya İsviçre vatandaşı olmaması gerekir.

Uygun yatırımların, avantajların veya gereksinimlerin bir listesi için Portekiz Golden Visa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Portekiz hükümeti programı Ekim 2012’de başlattı. 2021 itibariyle, program ülkeye 5,6 Milyar Euro doğrudan yabancı yatırım çekilmesine yardımcı oldu.

Portekiz Golden Visa’nın Yatırım Fonu Seçeneği nedir?

Portekiz Golden Visa için yatırım fonu seçeneği, 102/2017 no’lu Portekiz Kanunu’nda 28 Ağustos 2017 tarihinde yapılan bir değişiklikle tanıtıldı. Yasanın ilgili bölümü şu şekildedir:

‘Portekiz’de kurulu, portfolyosunun %60’ından fazlası Portekiz içerisinde yatırımlara yönelen ve vade tarihi en az beş yıl olan yatırım veya VC risk sermayesi fonlarına 350,000 Euro veya üzeri yatırım yapılması (1)’

Fon Seçeneğine Kimler Yatırım Yapabilir?

Yatırım fonu seçeneğiyle Portekiz Golden Visa programına başvurmak için, başvuru sahibinin öncelikle Golden Visa almaya hak kazanması gerekir. Bu nedenle yapması gereken;

 • AB-AEA dışı ve İsviçre vatandaşlığının bulunmaması,
 • Temiz bir sabıka kaydının olması,

Fon ve fon yönetim şirketine bağlı olarak, yatırım fonları başvuru sahiplerine ek gereksinimler getirebilir. Bunlar genellikle yatırımcının şunları yapmasını içerir:

 • Bilgili bir yatırımcı olmak, yani yatırımcının şirket hissesi, devlet tahvili, şirket bonosu, fon vb. finansal araçla deneyim sahibi olması gerekir.
 • Yeterli paranın kanıtını göstermek,
 • Fon kaynağını sağlamak.

Avantajlar

Portekiz Golden Visa programının yatırım fonu seçeneği, diğer yatırım yollarının sahip olmadığı bazı avantajlara sahiptir. Aşağıda, bu faydaların kapsamlı bir tablosunu bulabilirsiniz;

Bir Yatırım Fonuna Yatırım Yaparak Portekiz Golden Visa Almanın Faydaları
Düşük Yatırım Portekiz Golden Visa programı için sermaye transferi (1M Euro) ve emlak seçenekleri (500.000 Euro) gibi diğer yatırım yollarıyla karşılaştırıldığında, yatırım fonu seçeneği 350.000 Euro gibi daha düşük bir yatırım tutarı gerektirir.
Düşük Ücretler ve Vergiler Yatırım fonlarına yatırım yapmak, gayrimenkul edinimi gibi ağır ücretlere ve vergilere yol açmaz. Portekiz’de mülk edinme, IMI transfer vergisi (ortalama%6), damga vergisi (%0,8) ve yıllık belediye vergileri (yıllık%0,3-0,5 arasında) ödemeyi gerektirir; bir fon yatırımında bu vergilerin hiçbiri yoktur.
Güvenli Yatırım Portekiz’de kayıtlı bir fon (1) Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu (CMVM), (2) Portekiz Bankası ve (3) harici Fon Yönetimi şirketi tarafından düzenlenir. Ek olarak, (4) Portekiz Vergi Daireleri de fonu denetlemektedir. Bu kadar yüksek düzeyde düzenleme, fonun Portekiz mevzuatına, vergi kanunlarına ve fon yatırımcıları tarafından onaylanan önerilen yatırım planına uymasını sağlar.
Vergi Etkinliği Fonun ve yatırımcının vergi yapısına bağlı olarak, bir fona yapılan yatırım önemli vergi verimliliği sağlayabilir. Bazı durumlar, özellikle yatırımcılar Portekiz’de vergi mükellefi değilse, fondan elde edilen gelir üzerinden stopaj vergisinin muafiyetine izin vermektedir.
Çeşitlendirme Portekiz mevzuatı, belirli bir çeşitlendirme düzeyi elde etmek için fonları yönetir. Fondaki belirli bir varlığın veya yatırımın toplam fon portföyünün yüzde kaçını oluşturabileceğine dair kotalar vardır. Bu, fon içindeki yatırımların çeşitlendirilmesine ve katılan yatırımcılar için riskin azaltılmasına olanak tanır.
Potansiyel Kazançlar Fonun odağına bağlı olarak, yıllık getiriler ve nihai sermaye kazancı, Golden Visa programıyla ilgili diğer yatırım seçeneklerinden önemli ölçüde daha yüksek olabilir.
Yönetim Yetkisi Bir emlak sahibi olmanın aksine, bir yatırım fonuna katılmak sorunsuz bir yatırımdır. Yönetimin yükü fon yöneticilerine verilmiştir. Bu kesin nokta, kontrolü seven yatırımcılar için negatif bir durum olabilir. Bu yüzden, Dezavantajlar içinde bir sonraki bölüme dahil ettik.

Dezavantajları

Her gülün dikeni vardır. Yatırım fonu seçeneği, aşağıda listelenmiş olarak bulabileceğiniz kendi dezavantajlarına da sahiptir;

Bir Yatırım Fonuna Yatırım Yaparak Portekiz Golden Visa Almanın Olumsuz Yönleri
Kontrol Eksikliği Yatırım fonu, yatırımcının yatırım kararlarını denetleyecek ve stratejiyi yönlendirecek harici bir fon yöneticisine güvenmesini gerektirir. Bu tür bir kontrol eksikliği, bazı yatırımcılar için uygun olmayabilir.
Çıkış Fonların çoğu sözleşme gereği, katılımcılara fonun belli bir yıldan önce feshedilememesine göre düzenlenir. Bu, katılımcının Portekiz’de daimi ikamet veya vatandaşlık başvurusunda bulunabileceği noktaya ulaşmasını sağlamak içindir. Ancak, üç temel sorun vardır; 1-Çoğu durumda, fon dağılmadan önce katılım biriminin yeniden satılması çok zordur. 2-Fonların genellikle sadece fon yönetimi tarafından belirlenen uzatma süreleri vardır ve katılımcının bu uzatmalarda söz hakkı yoktur. 3-Fonun nihai amacı portföyü hedef değerinde satmaksa, fon portföyü satmaya karar verdiğinde ilgili piyasanın hangi aşamada olacağına dair hiçbir garanti yoktur.
Kazancın Paylaşılması Hem potansiyel getiri hem de nihai sermaye kazancı fon yöneticileri ile paylaşılır. Yönetim ücreti ve performans ücreti fonlara göre değişir.
Belge Yükü Bir yatırım fonuna katılmak, katılımcının bir dizi belgeyi ve önemli bilgileri fon yöneticileriyle paylaşmasını gerektirir. Bunlar, gelir kanıtını ve gelir kaynağı gibi bilgileri içerir. Gayrimenkul edinimlerinde böyle bir yük yoktur.

Ücretler

Gayrimenkul Emlak Sermaye Transferi Yatırım Fonu
Minimum Yatırım 350,000€ 500,000€ 1,000,000€ 350,000€
Vergiler
    IMI Transfer Vergisi 4,58% 6,5% 0% 0%
    Pul Vergisi 0,8% 0,8% 0% 0%
    Noter Maliyeti 1,000€ 1,000€ 0% 0%
Çıkış Ücretleri 5%+KDV 5%+KDV 0% 0%
    Komisyon 5%+VAT 5%+VAT 0% 0%
    Performans ücreti 0% 0% 0% 35% kârın *
Yönetim ücreti 0% 0% 0,5% 1,5% yıllık**
Yasal ücretler*** değişir değişir değişir değişir
Toplam (Çıkış Ücretleri, Yönetim Ücreti veya Yasal Ücret dikkate alınmadan yaklaşık değer) 369,840€ 537,500€ 1,000,000€ 350,000€

* Fona göre değişiklik gösterir, performans ücretinin kar üzerindeki bir engelin üzerinde %20-%50 arasında olması tipiktir.

** Fona göre değişiklik gösterir, tipik olarak yıllık yönetim ücretinin yatırılan miktarın % 1 -% 2’si arasında olması tipiktir.

*** Yasal ücretler, hukuk firmaları, aile üyelerinin sayısı ve diğer değişkenler arasında büyük farklılıklar gösterir; farklı yatırım yolları arasında büyük ölçüde farklılık göstermez.

Portekiz Golden Visa için devlet ücretleri yukarıdaki tabloda gösterilmemiştir.

Yatırımdan Çıkış

Yukarıdaki avantajlar ve dezavantajlar listesinde belirtildiği gibi, bir yatırım fonundan çıkış, daha derinlere inmeye değer bir konudur.

Minimum Süre

Golden Visa’ya uygun yatırım fonlarının çoğu, sözleşmeye bağlı olarak minimum altı yıl içinde feshedilmemelerini sağlayacak şekilde düzenlenir. Bu, katılımcı Golden Visa yatırımcısına, yatırımının Portekiz vatandaşlığına başvurmak için gerekli süre boyunca geçerli olmasını sağlar.

Bu, iş birliğine dayalı bir yaklaşımdır ve Golden Visa için yatırım fonunda aranacak bir şeydir. Yine de konu burada bitmiyor. Aşağıdaki hususların değerlendirilmesi ve sorgulanması da önemlidir.

Fon Yatırımının İkinci El Satışı veya Transferi

Fonların çoğu, yatırımların katılımcılar arasında aktarılmasına veya satılmasına izin verir. Bununla birlikte, fon yönetimi bu katılım ünitelerini geri almayı garantilemediği sürece, özellikle Golden Visa zaman çizelgeleri için zamanlanmış bir fona piyasada alıcı bulmak genellikle zordur.

Dolayısıyla fonlardaki yatırım aslında çok da likit değildir. Bazı fonlar, katılım birimlerinin belirli bir indirimle geri satın alınmasını teklif ederek bu sorunu aşarlar.

Uzatma Dönemleri

Fonların zamanlama açısından belirli bir çıkış hedefine sahip olması yaygındır. Golden Visa odaklı fonların çoğu, altı yıl olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte, fonların çoğunun isteğe bağlı uzatma süreleri vardır ve bunlar altı yıllık pazar içinde tetiklenebilir. Tercihe yatırımcılar değil fon yöneticileri karar verir. Bu, yatırımcının Portekiz’de vatandaşlığa başvurmak için gereken süreden daha fazla kilitlenebileceği anlamına gelir. Fonu kontrol etmek en iyisidir.

Piyasadan Çıkış

Bu fonların çoğunun nihai amacı, portföyü sonunda bir kârla satarak çıkmaktır. Çoğu fon yöneticisi, değerin belirli bir yüzdesine dayanan bir performans ücreti ile yüksek oranda teşvik edilir. Bu iyi bir şey çünkü onların teşvikleri yatırımcıların teşvikiyle uyumludur.

Ancak, dikkat edin, karınızı bölüyorlar, ancak potansiyel kaybınızı değil. Yani, olumsuz risk tamamen size ait.

Belgeler ve Gereksinimler

Bir fon yatırımı yoluyla Portekiz Golden Visa’ya başvurmak için gereken belgeler, Portekiz’deki herhangi bir Golden Visa başvurusu için gereken belgelerle hemen hemen aynıdır.

Belgeler ve genel gereksinimler:

 • Pasaport veya devlet tarafından verilmiş kimlik bilgileri,
 • Başvuru Sahibi için sağlık sigortası:
  • Portekiz Ulusal Sağlık Hizmetinin kapsamı olduğunu kanıtlayan belge veya
  • Uluslararası geçerliliği olan bir sağlık sigortası kapsamına girdiğini kanıtlayan bir belge,
 • İkamet ülkesine göre başvuru sahibinin adli sicil kaydı;
  • Başvurunun sunulmasından üç ay öncesine kadar düzenlenmiş ve
  • Portekizceye çevrilmiş,
 • Başvuru sahibinin menşe ülkesine veya vergi mükellefiyetine göre vergi kimlik numarası,
 • Portekiz’de Sabıka Kaydı’na danışma yetkisini belirten Başvuru Formunu doldurmak,
 • Başvuru Sahibinin Portekiz’deki ilgili yatırım faaliyeti için asgari süre şartlarına uyduğunu beyan ettiği Beyan Mektubu,
 • ARI başvuru ücreti için ödeme makbuzu.

Yatırımla İlgili Belgeler:

Başvuru sahibinin, asgari tutarda bir yatırımın kendisi aracılığıyla bireysel olarak yapıldığını göstermek için destekleyici belgeler sunması gerekir. Destekleyici belgeler şunları içerir:

 • Asgari yatırım şartını karşılayan bir tutarın transferinin etkin bir şekilde yapıldığına dair kayıtlı bir Portekiz kurumunun beyanı,
 • Başvuru sahibi tarafından katılım birimlerinin sahipliğini gösteren herhangi bir yükümlülük ve bedelden muaf destekleyici belge,
 • Yatırım fonunun yönetici şirketi tarafından verilen, en az beş yıllık iş planını, vade tarihlerini ve yatırılan fon portföyünün en az %60’ının Portekiz’de konuşlandırıldığını belirten bir beyan.

Zaman çizelgesi

Golden Visa işleminin ne kadar süreceği çok sayıda faktöre bağlıdır. Bu faktörler arasında karar verme sürecinizin ne kadar hızlı olduğu, gerekli belgeleri ne kadar çabuk bir araya getirdiğiniz, hukuk firmanızın deneyimi, başvurunuzu gönderdiğinizde SEF ofisindeki başvuru yoğunluğu yer alır.

Aşağıda, bir yatırım fonu seçeneği aracılığıyla Portekiz Golden Visa programının adım adım bir süreci bulunmaktadır:

Adım 1: Başvuru sahibi uygun bir yatırım fonu seçeneği seçer

Adım 2: Başvuru sahibi bir hukuk firması ile anlaşır

Adım 3: Başvuru sahibi vergi kimlik numarası (NIF) alır ve Portekiz’de bir banka hesabı açar

Adım 4: Başvuru sahibi, gerekli tüm Fon belgelerini imzalar ve tamamlar

Adım 5: Fon yöneticisi, Başvuru Sahibini Yatırımcı olarak değerlendirir ve onaylar

Adım 6: Başvuru sahibi, gerekli parayı banka hesabından fon hesabına aktarır

Adım 7: Fon yöneticisi Fon beyanını düzenler

Adım 8: Başvuru sahibi, tüm GV belgelerini hukuk firmasına sağlar ve SEF başvuru ücretini öder

Adım 9: SEF Biometrics Randevusu belirlenir ve başvuru sahibi SEF’e şahsen gelir

Adım 10: SEF, başlangıçta iki yıl için geçerli oturma iznini verir

Adım 11: Golden Visa oturma izinleri her iki yılda bir yenilenir ve başvuru sahibi Portekiz vatandaşlığı sürecine devam eder.

Sonuç: Golden Visa Almak Bana Nasıl Yardımcı Olabilir?

Portekiz Golden Visa, Avrupa’daki en başarılı yatırım yoluyla oturum programlarından biridir. Başvuru sahipleri, 2017’den beri Portekiz’de oturma iznini alabilmek için Portekiz’de nitelikli bir yatırım fonuna minimum 350.000 Euro yatırım yapabilirler.

Belirli bir yatırımcı için doğru fonun değerlendirilmesinde ele alınması gereken birçok faktör bulunuyor. Tüm fonlar kendi ürünlerini teşvik edileceğinden, bu süreçte sizi temsil edecek bağımsız bir danışmanla çalışmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Get Golden Visa‘da tam olarak bu hizmeti veriyoruz. Müşterilerimize piyasadaki tüm uygun fonların objektif bir değerlendirmesini sunmaya çalışıyoruz. Özel kriterlerini anlamak ve en uygun yatırım fonunu bulmak için yatırımcılarımızla yakın çalışıyoruz. Portekiz Golden Visa programının yatırım fonu seçeneği ile ilgili aklınıza takılan tüm sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bültenimize abone olun