Portekiz

Portekiz Golden Visa Programı 2020 Değişiklikleri

Updated: 13 Temmuz 2021

Portekiz Parlamentosu, Şubat 2020 itibariyle hükümetin Portekiz Golden Visa Programı ile alakalı yatırım türleri kapsamında değişiklik yapabilmesi için onay vermiştir.  Golden Visa başvurularına olanak sağlayan nitelikli yatırım türlerinde planlanan değişiklik, düşük yoğunluklu bölgelerdeki yatırımlar ile kentsel yenilenme, kültürel miras ve istihdam yaratma konularındaki yatırımları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Her ne kadar spesifik değişiklikler ve uygulanacakları zaman dilimi konusunda belirsizlik hakim olsa da, aşağıdaki bilgilerin Golden Visa kurallarındaki olası değişikliklerin etkilerine ışık tutabileceğine inanıyoruz.

Aşağıda önerilen yasa değişikliği ile ilgili birkaç önemli noktaya değineceğiz:

 1. Yasa tasarısı teklifi nedir?
 2. Değişikliğin arkasındaki asıl neden
 3. Olası değişiklikler için zaman çizelgesi
 4. Portekiz Golden Visa Programı bitiyor mu?
 5. Hangi yatırım türleri artık Golden Visa başvurusunda bulunmaya olanak tanımayacak?
 6. Bu değişiklik, Golden Visa sahibi olanları veya başvuruda bulunanları etkileyecek mi?
 7. İlgili değişiklik Portekiz vatandaşlığına başvuru olasılığını etkiler mi?

Yasa tasarısı teklifi nedir? 

Portekiz Hükümeti tartışılması için 2020 Devlet Bütçe Kanunu taslağını Portekiz Parlamentosu’na sundu. Parlamentodaki tartışmalar sırasında, çeşitli siyasi partiler taslak bütçe onaylanmadan önce bazı değişiklik önerilerinde bulundular. Sosyalist Partinin önerileri Golden Visa kurallarındaki bazı değişiklikleri içeriyordu.
Ekteki yasa tasarısı teklifi (Ek 1) henüz tamamlanmamıştır ve Golden Visa Programına gerçek bir değişiklik getirmemektedir. Nitekim, tasarı hükümetin kurallarda değişiklik yapmasına izin verir ve bu değişiklikler henüz açıklığa kavuşturulmamıştır.
Tasarının kabul edilmesi halinde parlamento hükümete Golden Visa programındaki değişiklikleri yasama yetkisi vermiş olacaktır. Yasa değişikliği durumunda ise nihai mevzuat derhal yürürlüğe girmeyecektir. Golden Visa kurallarındaki değişiklikler ancak tam düzenleme yayınlandıktan sonra uygulanabilecektir.

Değişikliğin arkasındaki asıl neden

Lizbon ve Porto gibi büyük şehirlerde gayrimenkul fiyatları artıyor ve bu durum birçok Portekizli aileyi çevre bölgelerde konut aramaya zorluyor. Golden Visa Programı ile alakalı değişiklik teklifi, bazı siyasi partilerin gayrimenkul marketindeki güncel durumu Golden Visa yatırımların ile ilişkilendirmelerinden kaynaklanmaktadır.
Aşağıdaki bilgiler doğrultusunda, Golden Visa kurallarındaki değişiklik teklifinin maalesef sorunun kökünü doğru bir şekilde ele almadığı açıktır.
2018 yılında;

 • Portekiz’de 242.091 gayrimenkul satışı gerçekleşmiştir,
 • 1.332 Golden Visa verilmiştir,
 • Tüm başvuranların gayrimenkul yatırımını tercih ettiği varsayıldığı takdirde başvuru sahipleri toplam Portekiz emlak piyasasının % 0,55’ini temsil etmektedir.

Yukarıdaki verilere ilaveten, resmi istatistiklere göre 2020 itibariyle başvuru sahiplerinin %94’ünün gayrimenkul yatırımı yoluyla Golden Visa başvurusunda bulunduklarını biliyoruz.

Golden Visa yatırımlarında oran olarak gayrimenkul yatırımları ön plana çıksa da toplam gayrimenkul satışının küçük bir kısmını temsil etmektedir. Bunun dışında, Lizbon ile Porto’daki emlak piyasalarının büyümesinin ardında birçok neden vardır. Büyüyen turizm ve dolayısıyla kısa vadeli kiralama pazarı, NHR vergi ikamet programı, büyüyen start-up sahnesi ve insanların yaşam tarzı ile alakalı seçimleri bu nedenlerden bazılarıdır. Aynı zamanda, finansal kurumlardaki düşük faiz oranları gayrimenkul gibi daha yüksek getirili yatırımlara sermaye akışı yaratmıştır. Lizbon ve Porto’daki gayrimenkul yatırımcılarının çoğu Avrupa vatandaşıdır. Bu nedenle, gayrimenkul pazarındaki büyümede Golden Visa yatırımlarının payı olsa da temel neden olarak gösterilemez.

Portekiz’deki başlıca yabancı yatırımcılar:

 • % 21 Fransa
 • % 18 İngiltere
 • % 18 Brezilya
 • % 9 Almanya
 • % 7 Çin

Olası değişiklikler için zaman çizelgesi

Öncelikle parlamentonun hükümete Golden Visa rejimindeki değişiklikleri yasama yetkisi vermesi gerekmektedir. Bu nedenle teklifin kabul edilmesi halinde nihai mevzuat derhal yürürlüğe girmeyecektir.

Mevzuat teklifinin yasa haline gelmesi için:
(1) Parlamentoda tartışılması,
(2) Parlamentoda oylanması,
(3) Başkan tarafından onaylanması,
(4) Kanun olarak yayınlanması gerekmektedir.

Kanun olarak yayınlandıktan sonra, kamu görevlilerinin bunu izlemesi ve ele alması için gerekli tüm düzenlemelerin yapılması gerekir. Değişikliğin yürürlüğe girmesiyle ilgili kesin bir tarih belirtmek mümkün değildir, ancak süreç en hızlı senaryoda bile birkaç ay alacaktır. 2020 yılında hükümetin yasama sürecine ne zaman başlayacağını ve bu kanun hükmünde kararnameyi ne zaman onaylayacağını söylemek zor.

Portekiz Golden Visa Programı bitiyor mu?

Programın bitmesi an itibariyle yapılan değişiklikler kapsamında söz konusu değildir. Potansiyel değişiklikler yalnızca Golden Visa almak için mevcut yatırım türlerinin kapsamında bazı değişiklikler getirecektir.

Hangi yatırım türleri artık Golden Visa başvurusunda bulunmaya olanak tanımayacak?

Tasarıya göre Lizbon ve Porto gibi büyük şehirlerde gayrimenkul yatırımı yoluyla Golden Visa başvurusunda bulunulamaması beklenmektedir. Azores ve Madeira’nın özerk bölgelerinde ve yerel iç kesimlerde gayrimenkul edinimi, Golden Visa başvurusu için geçerli bir yatırım türü olmaya devam edecektir.

Ekteki teklif minimum 350.000 Euro’luk yatırım türü olarak 30 yaşından eski renovasyon mülklerinin geçerli olmaya devam edip etmeyeceği konusunu açıklığa kavuşturmamaktadır. Portekiz fonlarına yapılan yatırımın değişikliklerden etkilenip etkilenmeyeceği de belirsizliğini korumaktadır.

Tasarı teklifi ayrıca yatırım seçeneklerinin minimum yatırım miktarının da artırılmasını mümkün kılmaktadır.

Bu değişiklik, Golden Visa sahibi olanları veya başvuruda bulunanları etkileyecek mi?

Bu durumun geriye dönük bir etkisi olmayacaktır. Yalnızca yasa onaylandıktan ve yayınlandıktan sonra geçerli olacaktır. Mevcut oturma izni sahipleri yenileme başvurularını mevcut yatırımları üzerinden yapabileceklerdir.

İlgili değişiklik Portekiz vatandaşlığına başvuru olasılığını etkiler mi?

Kanundaki potansiyel değişikliğin sadece Yabancılar Kanunu üzerinde etkisi olacaktır. Portekiz Vatandaşlık Yasası ise olduğu şekliyle devam edecektir; bu nedenle Portekiz vatandaşlığına uygulanacak tüm kriterler olduğu gibi kalacaktır.

Bültenimize abone olun