fbpx

Yatırım ile Vatandaşlık Programları, Ülkelerin Refahını Artırıyor 

Updated: 12 Temmuz 2021

Güney Kıbrıs da yatırım yoluyla vatandaşlık hakkı sunan ülkelerin arasına artık resmi olarak girdi. Dominika ve Kıbrıs’ın yatırım yoluyla vatandaşlık programları ile uyumlu olarak yürütülen konutlandırma politikaları ülke refahını arttırarak ekonomiyi ve vatandaşlarının hayatlarını iyileştiriyor. 

Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programları Ülke Ekonomilerini ve Yaşam Koşullarını Doğrudan Etkileyen Büyük Bir Sektör Haline Geldi

Analistlere göre her yıl ortalama 20 milyar Amerikan doları değerinde yatırım yaratan vize ve pasaport sağlayan yatırım programları devasa bir sektör haline geldi. Yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık sağlayan programlar gayrimenkul piyasalarının tavan fiyatlarını belirliyor ve acil fona ihtiyaç duyan ekonomilere milyarlarca dolar doldurarak küçük ülkelerin bütün mali yapılarını tekrar şekillendiriyor. Güney Kıbrıs, Malta ve Antigua gibi sahil kenarı dışındaki bölgelerde çok cüzi miktarlarda gelir vergileri talep eden ve yatırımcının ülke içerisinde zaman geçirmesini şart koşmayan ülkelerde ikamet hakkına sahip olmanın vergilendirmede sağladığı pek çok avantaj var. 

Dominika Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programını Kendi Ekonomi ve Konutlandırma Sistemi İçerisine Tamamen Entegre Etmiş Durumda

Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit Dominika’nın konutlandırma projesini bir devrim olarak nitelendiriyor. 1993 yılında başlatılan Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı’ndan elde gelirle Dominika Devleti küçük ada ülkesinin tamamını doğal çevre ile uyumlu ve konforlu konutlarla donatmayı başardı. İçinde bulunduğu tropik iklimin zorlu hava koşullarına ve küresel ısınmanın getirebileceği en kötü durumlara karşı dirençlendirilen Dominika dünyanın ilk iklime dayanıklı ülkesi. Bu kapsamda jeotermal projelerinin devamı için Dünya Bankası Dominika’ya 27 milyon € önerdi. Başka hiçbir yatırım yoluyla vatandaşlık sağlayan ülke Dominika’nın sosyoekonomik uygulamalarının seviyesine ulaşamadı. Montreal Management Consultants Est (MMCE) kontratı içerisinde 5,000’den fazla konforu ön plana koyan özel konut inşa edildi. Güney Kıbrıs Dominika’nın konutlandırma projesini örnek alarak yatırım yoluyla vatandaşlık programı üzerinden konforlu özel yaşam alanları kurmayı amaçlıyor. 

Güney Kıbrıs Dominika’nın Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı ile Paralel Olarak Yürüttüğü Konutlandırma Politikasını Örnek Alıyor

Bir basın toplantısında konuşan Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Constantinos Petrides içişleri bakanlığı, çalışma bakanlığı, arazi gelişim kurumu ve konutlandırma kurumlarının ortaklaşa oluşturduğu yeni uygulamaların Kıbrıs nüfusundaki hedef grupları için hızlı sonuçlara ulaşmayı ve aynı zamanda aşamalı olarak Kıbrıs emlak piyasasındaki yapısal problemleri çözmeyi amaçladığını dile getirdi. Çalışma Bakanı Zeta Emilianidou eşliğindeki İçişleri Bakanı Petrides, Kıbrıs hükümetinin uygun fiyatlı ve Avrupa Komisyonu’nun belirlemelerine uygun düzeyde, bir ailenin brüt gelirinin %30’unu aşmayacak konutlar sağlamayı planladığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın konutlandırma programının sekiz ayağı var. İmar teşvikleri ve seçili bölgeler için bürokratik işlemleri kolaylaştırılmak üzere tasarlanmış programlar bu sekiz ayağın önemli iki parçası. Projelendirme teşvik planları ve uygun fiyata konut inşası için tasarlanmış araç ve aletlerin tedariki de yine konutlandırma projesinde büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda kira piyasasının gerekli teşviklerle daha uygun hale getirileceği ön görülüyor. Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki tampon bölge yakınındaki, dağlık yerlerdeki ve mülteci bölgelerindeki konutlanma işlemlerini kolaylaştıracak ve kiraları sübvanse edecek yeni bürokratik programların oluşturulması da bu proje içerisinde.Güney Kıbrıs konutlandırma projesinin bir parçası olarak Kıbrıs Yatırım Yoluyla Vatandaşlık programı kapsamında basılacak her pasaport için 75,000 € konutlandırma teşviklerine aktarılacak. Petrides Güney Kıbrıs’ın AB geneline kıyasla daha iyi bir durumda olduğunu ama bazı sorunların göz ardı edilemeyeceğini de ekledi. Kira bedelleri %30-%50 civarında artarken borçlandıkları kredileri ödemekle zorluk yaşar hâlen gelen ailelerin sayısı önemli bir şekilde arttı. 

Dominika Hükümeti Başarısının Sebeplerini Biliyor ve Sistemi Sürdürmeye Kararlı

Dominika’nın yatırım yoluyla vatandaşlık programı Dominika Devleti ile beraber çalışan birden fazla acentenin yatırımcı ve ülke çıkarlarına uygun seçenekler oluşturmalarıyla işliyor. Dominika’nın programının kontrollü esnekliği başarısının temel nedenlerinden biri. Program yabancı yatırımcılara aralarından kendilerine en uygununu seçebilecekleri farklı birçok seçenek sunarken bunları bir yandan da Dominika vatandaşlarına geri dönüşünü garantileyecek şekilde tasarlıyor. Dominika Muhalefet Partisinin lideri Lennox Linton’ın yatırım yoluyla vatandaşlık programını tek bir acente altında toplamaya yönelik tasarısı Başbakan Skerrit’ten bütük tepki gördü. Skerrit programın tek bir merkezde toplanmasının farklı acentelerin birbirleriyle rekabeti sayesinde ideal bir piyasanın yaratıldığı düzeni tamamen mahvedeceğini düşünüyor.

Bültenimize abone olun